Tankar, idéer och länkar om reklam och kommunikation

Etikett: Kommunikation (sida 2 av 3)

Jag vill ha ett annat ord för reklam

Jag har kommit till insikt. Jag jobbar inte med reklam – jag jobbar med kommunikation. Vad är det för skillnad?
ingen reklam tack
Reklam enligt wikipedia:

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.

Reklamen är nära besläktad med propaganda och i vissa länder använder man det sistnämnda som beteckning för båda.

Kommunikation enligt Wikipedia:

Ordet kommunikation kan härledas från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt. [… I all kommunikation är det något som transporteras. Det kan vara något konkret som transporteras via till exempel järnväg eller annat transportmedel. Det kan också vara ett meddelande som på något sätt transporteras. När det sker mellan människor måste det ske ett utbyte av information för att det ska klassas som kommunikation, oavsett hur detta sker

Ser ni någon skillnad? Är det inte så att reklam är en typ av kommunikation?

En annan viktig parameter i mitt resomemang är att ordet reklam oftast har en negativ klang medan kommunikation är betydligt mer positivt laddat. Vad skulle hända om vi tog bort ordet reklam och kallade det vi gör för kommunikation? Hade det blivit mer accepterat? Kan man verkligen det? Kan man säga ”Kommunikationsfilm” istället för ”Reklamfilm”?

Jag inser att jag nog får krypa till korset och inse att det inte går att ta bort ordet reklam. Men om vi alla inom branschen sätter igång med en gigantisk kampanj för att ändra attityden hos konsumenterna kanske jag kan må bättre, dvs att vi i branschen börjar kommunicera. 😉

Kommunikation kommer inifrån

Jag har skrivit om det tidigare här, och det har andra också bl.a. Fredrik Wackå och Fredrik Stenbeck för att nämna någon.

Jag har en teori: Lyckad och effektiv reklam måste komma inifrån. Det går inte att försöka sälja något om inte alla är med på vad man säljer, varför man säljer det, hur man säljer , till vem man ska sälja det m.m. (Ja, ni fattar poängen?)

Allt för ofta kommer initiativ till kommunikation som en order uppifrån (”detta anser vi i ledningen vara viktig information som vi vill att ni – kära anställda – ska ta del av”). Jo, tack! Hur många tar del av den informationen? Vi får inte glömma att oavsett roll, titel, arbetsuppgift osv så är vi individer. Vi har våra egna unika egenskaper, brillianta idéer men framför allt våra egna behov.

Hur jag tar till mig information och mitt sätt att kommunicera är inte alls likadant som min grannes, eller arbetskamrat, eller ditt för den delen. Detta är viktigt att vi lär oss, för kommunikationen sker oavsett om vi vill det eller ej. Och om vi då inte kommunicerar om samma sak, är risken stor att det går käpprätt åt h-vete i slutändan.

Tips och råd

Mitt tips och mina råd är till företagsledningen:

Var transperant – dela med er av så mycket information ni bara kan. Så fort ni bestämmer vad era anställda bör vara intresserade av/bör veta så har ni med en gång tappat engagemang.

Engagera – låt alla anställda vara delaktiga. Bjud in till diskussion. Allt för ofta har de anställda brillianta idéer som aldrig tas till vara därför att ingen frågar.

Ta till vara kunskapen – det är den samlade kunskapen av dina anställda som är din största tillgång. De kan och vet saker som borde delas med till fler. Vet du vad dina anställda pratar om på kaffepausen?

Livet utanför arbetsplatsen – oerhört viktigt! En nöjd medarbetare/anställd pratar om sitt jobb. När dina anställda känner sig delaktiga, blir de oftast mer engagerade och benägna att prata mer om sitt jobb. Man känner sig stolt helt enkelt.

Pejla läget – hur gör andra företag? Hur går ”snacket” bland kunderna? Får vem som helst inom företaget prata med kunder och leverantörer? Om inte, varför? Är ni rädda för vad de kommer att säga? Då har ni inte engagerat dem tillräckligt.

Jag kommer i höst kunna erbjuda föreläsningar om bl.a. detta, så är du intresserad får du gärna höra av dig till: leif (at) kajrup.se eller 0709-13 61 72.

Reblog this post [with Zemanta]

Det är en lång väg kvar…

Nu är jag tillbaka efter en lång tids tystnad från bloggen. Under tiden har jag hunnit njuta av semester, familj, hemmet m.m. men även lite tid till eftertanke. Jag märker i mitt umgänge både privat och yrkesmässigt att det jag brinner för just nu som jag tycker är oerhört intressant och spännande är det faktiskt inte många som ens vet vad det är, och än mindre då kan ta till sig och förstå innebörden av.

Är jag verkligen så ensam? Det måste finnas fler som insett att hela vårt sätt kommunicera håller på att förändras. Vi använder framför allt mobilen mer än tidigare, och med produkter som iPhone och alla de nya mini-pc’s som är på väg så kommer det att bli en exploderande marknad. Men den absolut största förändringen är att det är inte monolog utan dialog som gäller. Går det inte att vara delaktig i kommunikationen så är det inte längre en trovärdig eller relevant kommunikation utan möjligtvis en informationsplats som får en hastig blick och inte mycket mer.

Jag ser ett antal nyckelord som kommer att spela en stor roll framöver, och det är:

– Öppenhet (hymla inte, och var ärlig så lång det går och bemöt kritik innan kritiken tar över kontrollen)

– Trovärdighet (på samma sätt som vi kommunicerar med våra barn – de gör inte som vi säger åt dem, de gör som vi gör)

– Lyhördhet (lyssna på dina kunder, allmänhet, opinion, anställda m.m. De kan sitta på fantastiska idéer och synpunkter som kan leda till något oerhört stort)

Jag vet att vi kan, vi ska bara göra det också.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Är företagen inte redo för reklam2.0?

GCI Stockholm har gjort en undersökning om sociala medier hos våra storföretag

Jag tycker det är det väldigt intressant läsning.

Det är flera saker som slår mig i denna undersökning:
Dels hur lite sociala media används bland våra 100 största företag, men även kompetensen och förståelsen av vad det innebär. Sedan kan man diskutera relevansen av en fråga som ”Vilken funktion inom företaget anser du ’äga’ kommunikationen genom sociala medier?” Frågar man kommunikationsansvariga så givetvis svara majoriteten: ”kommunikationsavdelningen”. Vad de då inte inser är att den mesta av kommunikation inom social medier ägs av användarna och inte ens av företaget i sig. Varumärket och företaget blir allas egendom.

En annan sak som är intressant, men föga förvånande, är att på frågan vem man skulle rådfråga om eventuella möjligheter att kommunicera genom social medier får reklambyårer endast 8% av svaren. Förtroendet för reklambyråernas kompetens inom detta området är ganska lågt.

Jag saknar dock några frågor i denna undersökning för att göra den ännu mer intressant och användbar:
Använder era kunder sociala media? Använder era anställda sociala media?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bra reklam börjar inifrån – hitta dina interna ambassadörer

Intern kommunikation, nu när det talas om transparens och social medier, är extremt viktigt för att lyckas med sin marknadsföring och reklamaktiviteter. Konsumenterna i dag är betydligt smartare och märker mycket tydligare vad som är trovärdigt. Och ett företag med dålig intern kommunikation syns. I den virala kommunikationen kommer det fram och i slutändan kan det bli en gigantisk snöboll som man måste ta tag i, och då kan det vara för sent.

I och för sig har det väl alltid varit viktigt med den interna kommunikation och vi i Sverige har vad jag tycker en stor fördel då våra organisationer oftast är ganska platta och prestigelösa. Det gör att kommunikationen gå bli öppnare men det ställer också krav på kontrollfunktioner och öppenhet. Det kommer att bli väldigt tydligt när (märk att jag skriver jag säger när och inte om) man implementerar enterprise 2.0 och webb 2.0. För oavsett om man som företag hoppar ppå enterprie 2.0 och webb 2.0 så gör omvärlden det – och vad omvärlden säger blir till stor del den uppfattade sanningen om dig, ditt företag och ditt varumärke.

Lugn, du kan påverka, men då måste det komma inifrån, och det är därför den interna kommunikationen är så viktig. Hitta dina egen interna ambassadörer som kan tala gott om dig i alla tänkbara sammanhang så kommer deras bild att spridas till omvärlden och därigenom bli den uppfattade sanningen.

Allt hänger ihop på något konstigt sätt…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Den integrerade kommunikationen? …och sociala media?

Det har väl inte undgått någon som är intresserad av sociala media och det nya media-/kommunikationslandskapet att Disruptive Media arrangerad av Lidne Inc. just nu är inne på sin andra dag. Det är många med mig som tyvärr inte kunde vara på plats i Berns men som ändå har haft möjlighet att följa eventet tack vara Bambuser. Jag skall nte skriva något här om just eventet för det är så många andra som har gjort och som man kan ta del av via friendfeeds, utan jag skall skriva om reklambyråns roll i det nya medialandskapet.

Det som slog mig nämligen när jag följde alla talarna från igår var att väldigt få pratade om reklambyråerna och deras roll inom sociala media. Det pratades nästan uteslutande om mediabolag, mediabyråer och PR-byråer.

Men vad är då reklambyråns roll, eller skall reklambyrån ens vara med på samma spelplan kan man undra? Jag menar att det går inte som reklambyrå stilla titta på vad media, PR och faktiskt kunder gör. Annika Lidne sa en tänkvärd sak, i och för sig riktad mot företag men som reklambyråerna också måste ta åt sig:

”ALLA företag ska ha en strategi för sociala medier! …men det är helt okej att börja smått”

Men reklambyråerna har inte ens en strategi – visst nu kommer säkert många reklamare att skälla på mig och säga att de visst jobbar med integrerad kommunikation där web 2.0 är en del av deras erbjudande, bla.. bla bla. Det finns byråer som har detta på sin agenda, och det finns dessutom byråer som är jävligt bra på det, men de är inte många.

Det som är viktigt att komma ihåg i hela diskussionen om sociala media är att det i grund och botten handlar om ett förändrat beteende hos konsumenten. Vi går från informationssamhället till något som kan kallas nätverksssamhället där vi som individer söker oss till grupper, nätverk och personer som vi delar värderingar med. Dessa grupper, nätverk och personer är de som påverkar oss och som vi väljer att lita på när vi söker råd och information. Övrig påverkan hamnar i skymundan. Visst det kommer fortfarande att finnas behov av annonsering, tv, radio osv men det kommer inte att påverka oss på samma sätt som tidigare.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Nu måste reklambyråerna vakna

Hann precis publicera mitt inlägg om reklambyrånbranschens myt när jag läste följande inlägg på Dagens Media:

”Mockfjärds marknadschef: Reklambyråerna för dåliga på sälja
För de flesta marknadschefer är ett samarbete med en reklambyrå självklart. Men inte för Mockfjärds fönster som har ökat försäljningen från 80 till 330 miljoner på fyra år. Johanna Eriksson, marknadschef på Mockfjärds förnster, tycker att reklambyråerna är för dåliga på reklam som genererar försäljning.

Det är det som nu händer som jag länge har varnat för. Varför anlita en reklambyrå om de inte kan utföra sin uppgift utan bara vill vinna priser? Alla som jobbar på reklambyråer eller inom branschen borde stanna upp och fråga sig själv: Varför gör jag det här? Just nu känns det som majoriteten av svar skulle bi: ”För att vinna guldägg”. Om fler företag gör som Mockfjärd, anlitar media- och PRbyråer för att lösa uppgiften, ja då kommer det ju inte finnas något att göra guldägg av, eller? Och vem blir då imponerad?

Mitt stora dilemma är: hur skall vi återerövra förtroendet så att vi som verkligen brinner för reklam och kommunikation får lov att jobba med det oavsett om vi vinner priser eller inte?

Andra bloggar om: , , ,

Blogged with the Flock Browser

Reklambranschen – myten vi måste slå hål på

Jag tillhör generationen inom reklambranschen som började precis i skiftet mellan ”klipp-och-klistra” och datorns intåg. Mycket har hänt sedan dess, så som fler mediakanaler, högre krav från reklamköpare, nya och fler digitala verktyg med mera.

Men det mest anmärkningvärda är dock att myten om reklambranschen fortfarande är den samma. Snacka om noll transparent. Reklambyrån är liten svart låda där man som köpare inte har en aning om vad som poppar fram.

Ganska ofta ställer jag mig själv frågan: ”Vad är det egentligen jag håller på med?” En fråga som borde ställas varje dag, av alla i branschen, för ibland kan man ifrågasätta en hel del av den reklam som produceras. Allt för ofta känns det som att det görs reklam vars enda syfte är att vinna guldägg, och då är man i mina ögon definitiv i branschen av helt fel anledning. Personligen känner jag en större tillfredställelse när man får beröm från en kund, där det man gjort har gett resultat, än ett diplom från en tävling av, för och med reklambyråer. Hur länge skall myten om reklambranschen få existera, framför allt i det nya media- och kommunikationslandskapet där kravet på transparens ökar och där vi går från en-vägs kommunikation till dialog mellan individer. Tendens blir att små aktörer i nätverk blir de stora vinnarna för de måste vara transparenta för att överleva. Tomas på Mamilldo skriver om nätverket (i och för sig inte reklambyrånätverk, men dock).

Fram för nätverkande och full transperans inom reklambranschen!

Andra bloggar om: , , ,

Blogged with the Flock Browser

Defintionsfrågan: Media, kommunikation, reklam? Vad är vad? Varför?

Läste precis en väldigt lång och intressant artikel av Mattias Östmar (PRfekt):
Vad är det EGENTLIGEN som händer med medierna?

Om jag förstod det hela rätt som handlar den mycket om definitionen av nya vs. gamla media. Och även hur vi som mäniskor agerar i det nya mediet. (Extremt kortfattad analys av en väldigt lång artikel).

Jag är som vanligt helt enig med Mattias Östmar och jag har ett gigantiskt problem: hur skall vi definiera allt som händer i denna sfären?
Traditionellt har vi kunnat pratat om Mediabranschen, PR-branschen och reklambranschen som kalrt definierade branscher (lite generaliserat, jag vet) men vilken bransch kommer jag att förhoppnignsvis arbeta inom i framtiden?

Mitt största problem är ordet!
Jag kommer från reklambranschen och hatar ordet reklam. Kan vi inte hitta ett bättre ord för vad vi gör. Ordet reklam betyder för de flesta: all den dynga som visas på TV och alla gräsliga annonser i dagspressen och alla j-vla blad som stoppas ner i min brevlåda. Hur skall man som reklamare få trovädrighet om det är bilden av vad vi gör?

Reklamen är död! Länge leve reklamen!
Den traditionella bilden av reklam och definitionen enligt Wikipedia, är:

”Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Läser man vidare i Wikipedia så domineras beskrivningen av reklam av just olika media och kanaler som används och då framför allt ”gammel-media”. För att göra det lätt för sig kan man ju gå över till kommunikation, väl? Om alla reklambyråer väljer att kalla sig kommunikationsbyråer så har vi väl löst problemet, eller? Nja… riktigt så lätt ska vi nog inte ha: för det första kommunikationsbyråer finns ju redan i form av reklam-byråer, PR-byråer m.m. så att göra det till den nya reklam-defnitionen kommer att få hårt motstånd. För det andra så vill jag mena på att kommunikation är inte hela sanningen: själva kommunikationsmomentet är bara en lite del av vad vi gör. En del av en betydligt större och komplexare bild av det vi brukade kalla reklam.

Det handlar om individer
Med det ”nya mediet” har vi nu äntligen möjligheten att göra det vi gör mycket bättre och effektivare. Vi pratar med individer på deras villkor. Marknaden är kundstyrd – det kan vi alldrig komma ifrån, det är kundens behov som skapar efterfrågan. Det är väldigt svårt att sälja något som det inte finns behov för, eller hur? Liknelsen fungerar även inom reklam (eller vad vi nu skall kalla det). Vi snappar upp behovet, startar en dialog om, och berättar hur vi kan hjälpa till att lösa behovet. Idag är det just denna informella ”reklam”, som handlar om förtroende och relation mellan individer, som vi har svårt att placera in något fack.

Hjälp mig hitta ett bättre ord än reklam. Är det någon som har en idé om vad vi ska kalla det vi gör istället för reklam? Hör gärna av er till mig.

Andra bloggar om: , , , ,

Vad händer med vårt sätt att kommunicera?

Det pratas mycket om sociala media/nätverk, kommunikation, web och virtual media m.m. idag. Det känns som att det börjar bli aningen rörigt med alla nya begrepp och definitioner. I grund och botten kan alla vara överens om att det handlar om kommunikation.

Men vad är det som håller på att förändras?
Jo det är inte längre kommunikation mellan företag och konsument som är det intressanta utan kommunikation mellan individer. Dessa individer kan i sin tur ha en eller flera roller, så som representat för ett företag, nära vän, bekant med samma värderingar osv. Denna kommunikation sker oftast inom ramen för de sociala nätverken – FaceBook, MySPace, LinkedIn samt via bloggar och mikrobloggar så som jaiku, twitter m.m.

Skillnaden mellan Media – PR – Reklam?
Jag saknar idag samarbetet mellan de tre -framför allt mellan reklam och de två övriga. Om nu kommunkationsbilden håller på att förändras måste reklambyråerna om de skall överleva hänga med. PR-braschen och Media branschen har fattat galoppen sedan länge känns det och om inte reklambyråerna hänger på så står de snart utan business.

Skapa förtroende Vi som arbetar med reklam och kommunikation måste inse att vi kommunicerar inte i samma kanaler och på samma sätt som för något år sedan. Vi måste lägga till ytterligare en dimension i vårt sätt att förmedla budskap – förtroende. Med den förändrade kommunikationsplanen ställer vi även högre krav på att den kommunikation vi deltar i skall vara utan krav och förpliktelser.
Vi har ju möjligheten att på ett ögonblick byta kommunikationskanal och den vi kommunicerar medsocial

Andra bloggar om: , , , ,

Blogged with the Flock Browser