Tankar, idéer och länkar om reklam och kommunikation

Etikett: Reklam (sida 2 av 5)

Den eviga kampen om varumärket

Läste en aritkel härom dagen som handlade om varumärken och positionering: Går det att göra bra reklam för ett dåligt positionerat varumärke? « Reklambloggen

Mitt spontana svar på det inlägget måste vara Nej. Det går inte att göra reklam för ett dåligt positionerat varumärke. Du kan möjligtvis informera kunder, allmänhet eller vad det nu må vara, men reklam är det inte. Jag kan sträcka mig till att man kan kommunicera men inte längre än så. Men oftast är det inte heller det då det oftast lämnar betraktaren helt oberörd.

Men varför kan det inte vara reklam?

Jo, för att reklam har ett syfte och det är att stärka kundens varumärke för att generera merförsäljning (väldigt kortfattad definition, men ni fattat huvudpoängen?). En längre definition kan man hitta på wikipedia. Om ett varumärke är fel positionerad eller för den delen saknar position så kan resultatet bli det motsatta eller mest troligt helt bortkastad.

I princip de flesta reklambyråer har någon typ av metod/verktyg för att hjälpa kunder med varumärket och dess positionering (när jag jobbade på Grey hette det verktyget Brand Character™ som även kunde kompletterades med Brand Spirit™). De flesta av dessa verktyg är jättebra, MEN, oftast är det 2 stora hinder som uppstår:

  1. Det är väldigt få på byrån som faktiskt vet hur man skall använda verktygen och därför får man inte önskad effekt.
  2. Kunderna förstår inte varför man behöver hjälp och anser att deras varumärke mår bra precis som det är.

Nu kommer jag även med en dåres envishet att hävda att i den nya Reklam 2.0 marknaden så blir det ännu viktigare med varumärkespositionering än det någonsin tidigare varit. Och det helt enkelt för att konsumenterna och kunderna bestämmer vad varumärket skall stå för, men företagen måste få ut sitt varumärke till rätt människor. Detta är en utmaning som oftast i reklam 1.0 världen skett med demografiksa målgruppsanalyser med indelning efter ålder, kön, sammhällsklass, inkomst osv. Men den indelningen håller inte hela vägen. Den är fortfarande alldeles för vid och ibland missvisande. Vi måste veta hur kunderna tänker. Vi måste förstå deras beteende. Varför är ”NN” intresserad av just det varumärket? Är det för att han/hon kan identifiera sig med varumärket eller har någon rekommenderat det för honom, om det är så i vilket sammanhang fick han rekommendationen och varför? Mer intressanta artiklar och information om psykografiska målgruppsanalyser kan man hitta här.

Ett boktips som jag kan rekommendera angående den eviga kampen om varumärket är ”The Brand Gap” av Marty Neumeier. Den går att köpa här. Det jag framför allt tagit med mig från den boken som borde vara det absolut grundläggande inom reklam och marknadsföring är följande 3 frågor som alla företag måste ställa sig:

  1. Vem är du?
  2. Vad gör du?
  3. Varför gör det en skillnad?

Kan du svara på de frågorna?

[tags] positionering, reklam, reklam 2.0, varumärke [/tags]

Jag vill ha ett annat ord för reklam

Jag har kommit till insikt. Jag jobbar inte med reklam – jag jobbar med kommunikation. Vad är det för skillnad?
ingen reklam tack
Reklam enligt wikipedia:

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.

Reklamen är nära besläktad med propaganda och i vissa länder använder man det sistnämnda som beteckning för båda.

Kommunikation enligt Wikipedia:

Ordet kommunikation kan härledas från latinets communicare som betyder dela, meddela, förena, göra gemensamt. [… I all kommunikation är det något som transporteras. Det kan vara något konkret som transporteras via till exempel järnväg eller annat transportmedel. Det kan också vara ett meddelande som på något sätt transporteras. När det sker mellan människor måste det ske ett utbyte av information för att det ska klassas som kommunikation, oavsett hur detta sker

Ser ni någon skillnad? Är det inte så att reklam är en typ av kommunikation?

En annan viktig parameter i mitt resomemang är att ordet reklam oftast har en negativ klang medan kommunikation är betydligt mer positivt laddat. Vad skulle hända om vi tog bort ordet reklam och kallade det vi gör för kommunikation? Hade det blivit mer accepterat? Kan man verkligen det? Kan man säga ”Kommunikationsfilm” istället för ”Reklamfilm”?

Jag inser att jag nog får krypa till korset och inse att det inte går att ta bort ordet reklam. Men om vi alla inom branschen sätter igång med en gigantisk kampanj för att ändra attityden hos konsumenterna kanske jag kan må bättre, dvs att vi i branschen börjar kommunicera. 😉

Sociala nätverk – en stark påverkare inom all marknadsföring

Sociala nätverk vikigare än musikkritiker skriver Resumé. De hänvisar till undersökningen Trust Index, en årlig undersökning med fokus på e-handel som genomförs av ett programvaruföretag.

Jag har tidigare dragit ganska många paralleller mellan reklambranschen och musikbranschen där jag har hävdat att båda är extremt traditionella och långsamma att ta till sig nya affärsmöjligheter, och inte heller lyhörda för hur verkligheten susar förbi. Helt plötsligt sägs skivbolagen sedan länge tagit till sig de sociala nätverken för att lansera nya artister och album.

Men vad har de egentligen gjort?
Jo de har hittat ännu en kanal för att marknadsföra sitt traditionella erbjudande: skivor. Inget nytt under den solen med andra ord. Man har fattat en sak i alla fall och det är att trovärdighet är viktigare för konsumenterna idag än någonsin. Man tror på vad likasinnade säger betydligt mer än någon annan (till och med s.k. experter).

Detta är absolut inget unikt för musikbranschen – det gäller alla branscher – oavsett vad du säljer: produkter, tjänster m.m. så definieras ditt utbud av konsumenterna själva. Du kan och ska finnas med på deras arena men, det är de (oavsett om du tycker om det eller inte) som dikterar villkoren. Det är detta som jag menar är reklam 2.0. Konsumenterna är delaktiga och ansvarar för en stor del av reklamen – det gäller att finnas med och påverka/utnyttja detta på bästa sätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Du äger inte längre ditt varumärke

Vi måste inse att makten över varumärket har försvunnit. Det är konsumenterna som äger ditt varumärke. Tror du mig inte? Då ska du definitivt kolla in följande:

brand tags

The basic idea of this site is that a brand exists entirely in people’s heads. Therefore, whatever it is they say a brand is, is what it is. 940,000+ tags and counting.

Nu är tjänsten inte helt färdig känns det. Hade t.ex varit intressant om man även kunde använda geotaggar till exempel. Men det är en bra och mycket intressant början.

Detta innebär 2 mycket viktiga och intressanta iakttagelser som jag ser det:

1.Vikten av att vårda sitt varumärke. Med den här typen av tjänst kan man relativt enkelt och snabbt hålla koll på sitt varumärke, och sina konkurrenter för den delen. Beroende på hur ditt varumärke uppfattas har du här 2 val. Rätta in dig i ledet, dvs acceptera vad dina kunder tycker och gör mer av det. Eller, börja påverka. Ju tidigare man kan se tendenser och kan påbörja sitt arbete desto bättre.

2. Allt kan taggas. Detta kommer att bli vårt beteende framöver. Vi sätter etiketter på allt vi säger, gör, läser, tycker, skriver m.m. Det underlättar för oss själva och framför underlättar det för alla andra att ta till sig.

Men om det nu är så, i vissa fall, hemskt att man inte som företag äger sitt eget varumärke, kan man verkligen göra något åt det?
Med en dåres envishet så hävdar jag: Självklart! Men tro aldrig att en reklambyrå med deras traditionella syn på reklam kan göra det åt er. Det måste göras på era kunders hemmaplan och på deras villkor, och det har inte reklambyråerna en susning om. Kom ihåg att 80-talisterna är på väg att ta över, de som växt upp med ständig uppkoppling mot resten av världen, som vet hur man filtrerar information och som framför allt inte låter sig luras och som inte drar sig för att ifrågasätta, även det självklara. Läs mer om 80-talisterna på Judiths mycket intressanta blogg: En timme om dagen: Sådana är vi

Är social media lösningen?
Nej inte i sig, men med sociala media som verktyg och vad det innebär i det dagliga livet så kan man påverka. Man får inte glömma att sociala media är en mediakanal och ingen lösning. Men med sociala media kommer också ett förändrat beteende av individer. Man kräver en dialog för att kunna bli påverkad, man förutsätter att man skall kunna kommunicera båda hållen. Går inte det väljs man bort. Likadant pratar man om att ”googla”, dvs man söker information och väntar inte på att bli påverkad. Man t.o.m. stänger av för att ta emot information utifrån. Detta innebär kort och gott att traditionell media inte räcker till för att kunna påverka – vi läser inte annonser, tittar på tv, lyssnar på radio, surfar på nätet på samma sätt som tidigare. Vi väljer bort och filtrerar. När vi är redo så söker vi informationen själv och då handlar det om att skapa förtroende och tillit. Varför lyssna på företagsledningen stå och predika on produkt när jag kan läsa oberoende recensioner, tips och råd via bloggar, communities, mikroblogg m.m.?

Jag väljer att lyssna på den skapar mest förtroende hos mig, och det är oftast den som också står närmast. Det är detta som är Reklam 2.0 – och det kommer – var så säker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Nej, jag har inte gett upp, jag ska starta en club

Det har varit tomt med blogginlägg här den senaste tiden. Men lugn, jag har inte gett upp, jag är fortfarande övertygad om att reklambranschen står inför en (r)evolution med sociala medier.

Jag har haft det angenäma problemet att min tid inte har räckt till för att skriva blogginlägg, men jag ska råda bot på det och försöka sätta av tid.

Under tiden har jag haft lite tankar på att starta Social Media Club Skåne. Lite förfrågningar har gjorts och intresset verkar finnas. Är du intresserad? Skriv en kommentar här eller via jaiku här.

Håll utkik här och på jaiku för mer information.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Är företagen inte redo för reklam2.0?

GCI Stockholm har gjort en undersökning om sociala medier hos våra storföretag

Jag tycker det är det väldigt intressant läsning.

Det är flera saker som slår mig i denna undersökning:
Dels hur lite sociala media används bland våra 100 största företag, men även kompetensen och förståelsen av vad det innebär. Sedan kan man diskutera relevansen av en fråga som ”Vilken funktion inom företaget anser du ’äga’ kommunikationen genom sociala medier?” Frågar man kommunikationsansvariga så givetvis svara majoriteten: ”kommunikationsavdelningen”. Vad de då inte inser är att den mesta av kommunikation inom social medier ägs av användarna och inte ens av företaget i sig. Varumärket och företaget blir allas egendom.

En annan sak som är intressant, men föga förvånande, är att på frågan vem man skulle rådfråga om eventuella möjligheter att kommunicera genom social medier får reklambyårer endast 8% av svaren. Förtroendet för reklambyråernas kompetens inom detta området är ganska lågt.

Jag saknar dock några frågor i denna undersökning för att göra den ännu mer intressant och användbar:
Använder era kunder sociala media? Använder era anställda sociala media?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Flytta reklambranschen till landet!

Ursäkta en kryptisk rubrik, men vad jag menar är varför skall det alltid uppfattas som ”hippt”, ”coolt” osv på reklambyråerna i Stockholm. Är det verkligen så, att för att lyckas i reklambranschen, så måste man jobba på en ”hipp” byrå i Stockholm?

Kalla mig enfaldig, men jag för min del skulle hellre vilja jobba i en miljö där det inte behövs vassa armbågar, revirpissande, stilpoäng för namedropping och användande av buzzwords m.m. Det måste vara jobbigt. Jag själv sitter i en ”stad” långt söderut med ca 30.000 invånadre och trivs alldeles utmärkt med det. Mina kunder arbetar med mig för min kompetens och inte min lista över stora och namnkunniga byråer och/eller kunder jag har jobbat med. Och det uppskattar jag. Vi kan fokusera på vårt arbeta utan att bry oss om vad de andra skall tycka. Fullständigt prestigelöst och befriande. Skulle aldig byta ut det.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Reklam kan inte vara reklam om det inte har ett innehåll

Det är väldigt mycket diskussioner, samtal, seminarium, events mm om sociala media och det förändrade medialandskapet som är en följd av webb 2.0 med bloggar, mikrobioggar, sociala nätverk, collaboration mm. I denna diskussion känns det lite som att det väsentliga har liksom försvunnit, det med att se helheten. Vi i reklambranschen har blivit anklagade för att vi inte hänger med i utvecklingen och att reklambyråerna inte har kompetensen för att möta de nya behoven. Och jag är bland de första att skriva under på det. Men vi får inte glömma att hur tekniskt kompetenta man ändå är, hur framåt man ändå är i de sociala nätverken och hur ofta men ändå syns och hörs i media så är innehållet fortfarande det absolut viktigaste. Utan innehåll inget budskap och absolut ingen trovärdighet. Det blir bara yta – det blänker lite men försvinner ganska snabbt.

Fokus måste ligga på innehållet. Vad skall varumärket/företaget/produkten stå för? Vad betyder det? Varför?

Därefter definierar man målgruppen: – Ok, vi har ett varumärke/företag/produkt, vilka kan tänkas vara målgruppen? Kan vi undersöka och analysera dem, hur tänker de, var och hur rör de sig, vad har de för beteendemönster, hur umgås de med andra? Här kan PRfekt och hans briljanta verktyg (Typealyzer och reSearch) bli värdefullt.

Budskap – nu har vi innehåll och vi vet också vår målgrupp då är det dags att fomulera budskapet så att innehållet passa målgruppen.

Hur når man ut med budskapet till målgruppen? Det är först nu vi kan prata om den digitial världen med social medier mm. Nu vet vi i vilka media vår målgrupp använder och påverkas av och då gäller det att medverka i det media.

Medverka i media
I dagsläget har vi ofantligt många kanaler att välja mellan när vi vill kommunicera med våra målgrupper och det gäller det att dels välja rätt kanal och media och att man medverkar, inte bara utnyttjar. Dagens konsumenter tar för givet idag att man skall kunna kommunicera båda vägarna, och det måste man öppna upp för – dvs medverka i media.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bra reklam börjar inifrån – hitta dina interna ambassadörer

Intern kommunikation, nu när det talas om transparens och social medier, är extremt viktigt för att lyckas med sin marknadsföring och reklamaktiviteter. Konsumenterna i dag är betydligt smartare och märker mycket tydligare vad som är trovärdigt. Och ett företag med dålig intern kommunikation syns. I den virala kommunikationen kommer det fram och i slutändan kan det bli en gigantisk snöboll som man måste ta tag i, och då kan det vara för sent.

I och för sig har det väl alltid varit viktigt med den interna kommunikation och vi i Sverige har vad jag tycker en stor fördel då våra organisationer oftast är ganska platta och prestigelösa. Det gör att kommunikationen gå bli öppnare men det ställer också krav på kontrollfunktioner och öppenhet. Det kommer att bli väldigt tydligt när (märk att jag skriver jag säger när och inte om) man implementerar enterprise 2.0 och webb 2.0. För oavsett om man som företag hoppar ppå enterprie 2.0 och webb 2.0 så gör omvärlden det – och vad omvärlden säger blir till stor del den uppfattade sanningen om dig, ditt företag och ditt varumärke.

Lugn, du kan påverka, men då måste det komma inifrån, och det är därför den interna kommunikationen är så viktig. Hitta dina egen interna ambassadörer som kan tala gott om dig i alla tänkbara sammanhang så kommer deras bild att spridas till omvärlden och därigenom bli den uppfattade sanningen.

Allt hänger ihop på något konstigt sätt…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,