Jag rekommenderar:

  • 1,4 miljarder har försvunnit – Dagens Media – 1,4 miljarder har försvunnit? När ska vi börja lära oss se skillnad på morötter och potatisar. Att print har minskat är inget konstigt, men sedan buntar man ihop internet som en stor kaka, varför? Och ingen reflekterar över att det är de "dyra" kanalerna som kräver stora investeringar som minskar och de kostnadseffektiva kanalerna som ökar. Vore intressant om man kunde få fram om den totala volymen av aktiviteter har minskat eller ökat,
  • Allt som du läst kan vara fel – Så härligt och befriande att läsa om någon som vill att man kritiskt granskar, annars är det ju lättare att hålla med. Iofs så håller jag väl med för det mesta, men precis som Micco skriver så behöver vi bli granskade emellanåt för att kunna uttrycka oss enklare och bättre i dessa komplexa frågor.
  • Hyper Island frågar om framtiden – Jocke svarar klokt på frågorna från Hyper Island om framtiden.