Finns det plats för företag på Twitter, Facebook mm eller är det bara för enskilda personer. Och var går gränsen?
Är företagen verkligen införstådda vad det innebär. I mitt första inlägg på Mindpark-bloggen försöker jag svara på frågan. Du kan läsa hela inlägget här.