Är detta Reklam 2.0? Om nu makten förflyttas till konsumenten hur kan man då påverka? Går det att påverka utan synas? Kolla på denna filmen, det är nästan lite läskigt.
Framför allt hur de 2 reklamkillarna agerar i slutet…