Är detta den förutfattade meningen om reklambyråbranshen? Vem är det som berättar denna historia, är det reklamköparna eller är det verkligen så här?

Jag tror att detta är den bild som de flesta har av reklambyråbranschen. I alla fall de som köper reklam eller på annat sätt har kontakt med reklambyråerna. Men är det så? I min mening är det tyvärr så allt för ofta… eller?