Mottagarna av reklam får mer makt! Vi går mot en marknadsutveckling där mottagaren av reklam/kommunikation/information tar makten. Företag som vill nå ut med sin reklam måste agera snabbare, effektivare och mer precis. Reklambyråerna står kvar och fattar ingenting….
Som företag i framtiden handlar det inte om att producera reklam där reklambyråerna är strateger, kreatörer och producenter av webb, print, rörlig media, pr med mera. Företagen måste kunna agera snabbare och mer effektivt och nya kanaler och medier. Relationer – communities – chat är nya kanaler som naturlig del av Webb 2.0. Nu måste Reklam 2.0 komma igång om man skall hinna ikapp.
Revolutionen (för det kommer att bli en revolution) kommer inte att hållas av reklambyråerna – de kommer inte att fatta vad som hänt förrän det är för sent – utan företagen och framför allt mottagarna av reklamen kommer att hålla i fanan. Makten förflyttas från de gyllene salarna hos reklambyråerna till reklamköparna och reklammottagarna.
Vill ni vara med i revolutionen?